имесечие Отчети Консолидирани
III Финансов Отчет по Форми на КФНМеждинен отчет - БележкиДопълнителна информацияДекларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКИнформация съгл. чл.28 от наредба №2/17.09.2003г.Междинен финансов отчетМеждинен доклад за дейността
Финансов Отчет по Форми на КФНМеждинен отчет - БележкиДоклад дейностДекларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКМеждинен консолидиран отчет за доходите
IV Финансов Отчет по Форми на КФНМеждинен отчет - БележкиДопълнителна информацияДекларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКИнформация съгл. чл.28 от наредба №2/17.09.2003г.Междинен финансов отчетМеждинен доклад за дейността Финансов Отчет по Форми на КФНМеждинен отчет - БележкиДоклад дейностДекларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКМеждинен консолидиран отчет за доходите
Годишен Финансов Отчет по Форми на КФНГодишен отчет - БележкиДоклад на независимия одитор
Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКГодишен финансов отчет
Годишен доклад за дейността
Финансов Отчет по Форми на КФНГодишен отчет - БележкиДоклад на независимия одитор
Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКГодишен финансов отчет
Годишен доклад за дейността