Структура

Основни активи на Специализирани Логистични Системи АД са инвестициите в три компании от телекомуникационния и IT сектора - "Джи Пи Ес Контрол" ЕАД, "Ай Ти Софт" ЕООД и "Профоника" ЕООД.

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД е създадено през 2001 г. Дружеството предлага услуги по проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи за локализация, мониторинг и контрол на транзитни товари, акцизни товари, моторни превозни средства, плавателни съдове, товари по железниците и др.

Компанията е една от първите фирми в България, опериращи в полето на GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк. Фирмата изгражда един от първите 24-часови диспечерски центрове в страната, който съвместно с органите на реда , гарантира на своите клиенти бърза и своевременна реакция при опит за неправомерно посегателство върху охранявания автомобил или товар.

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД разработва и поддържа софтуерният продукт FIXY - система за наблюдение, контрол и анализ на работата на автопарк в реално време и извършването на последващ анализ, както и GPS система за контрол на градския транспорт.

Основната дейност на "Ай Ти Софт" ЕООД е съсредоточена в проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи, както и мрежи за локализация и наблюдение на обекти на територията на Република България и други страни.

Фирмата е специализирана в производството на GPS устройства и приложения за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк.

"Ай Ти Софт" ЕООД разработва и поддържа софтуер за оперативно управление и контрол на застрахователни и лизингови компании, здравно-осигурителни фондове. Развива софтуер за външна връзка на основната софтуерна система към други външни софтуерни системи с цел мониторинг и контрол.

"Ай Ти Софт" ЕООД е сключил договор за поддръжка на софтуер с дружества от Румъния и Македония.

"Профоника" ЕООД развива основната си дейност в сферата на информационните технологии и по-специално в системната интеграция. Компанията изгражда, поддържа и консултира проекти, свързани с компютърен хардуер и мрежи, пренос и разпрадаление на данни и глас, сигурност на информационни и комуникационни инфраструктури.

"Профоника" ЕООД има сключен дългосрочен договор като системен интегратор на Еврохолд Бизнес Център - бизнес-сграда клас "А" с обща площ 26 000 кв.м. В сградата е изградена система за мониторинг и контрол, която позволява бързото отстраняване на възникнали проблеми.

"Профоника" ЕООД предлага/търгува с иновационни продукти за пренос на гласови сигнали и видео изображение - IP телефонни апарати и IP телефонни централи, адаптери за аналогови телефони, ISDN GSM гейтове. Продуктите се характеризират с пълна съвместимост с наложените стандарти в индустрията и са проектирани така, че да се възползват максимално от възможностите на широко честотните мрежи.

С цел предоставяне на по-качествено обслужване на клиентите, мениджърите подготвят компанията за сертифициране по ITIL® - IT Infrastructure Library.