Специализирани Логистични Системи" АД е дружество от холдингов тип, чиито инвестиции са насочени основно в секторите на високите технологии и финансовите иновации. Дружеството се стреми да управлява активно своя портфейл от участия. Основната дейност е насочена към покупката на цели компании и/или частични участия в компании, които работят в перспективни бизнес сектори и едновременно с това оперират с ниска, и дори отрицателна, норма на печалба.

Основни активи на "Специализирани Логистични Системи" АД са инвестициите в три компании от телекомуникационния и IT сектора - "Джи Пи Ес Контрол" ЕАД, "Ай Ти Софт" ЕООД и "Профоника" ЕООД.